TRO PÅ HERREN JESUS, SÅ SKAL DU OG DIT HUS BLIVE FRELST - APG. 16,31

bibellejr

Praktisk info

Program

Indsamlings projekt

Huskeliste

Lejrens taler

Client

Mit navn er Lars Jensen, og til daglig læser jeg teologi og mission på Dansk Bibel Institut i København. Derudover har jeg den fornøjelse at være ansat som informationsmedarbejder i Norea Mediemission, et missionsarbejde der forsøger at nå ud med evangeliet i de mindst nåede folkegrupper, og i de lande hvor man, af forskellige årsager, ikke kan drive mission på traditionel vis.
Begge dele oplever jeg som utroligt meningsfyldt – jeg får lov til at være en lille brik i det store arbejde, der gøres i Guds rige, på den hylde som lige præcis jeg er blevet sat på!
På bibellejren ser jeg frem til at være sammen om tre reformatoriske emner; ”troen alene”, ”Guds ære alene” og ”skriften alene”. Tre tematikker som på mange måder er hjerteblod for mig, og som jeg glæder mig til at dykke ned i!

Emne

Når vi koger det hele ind, hvad er så det vigtige, vi står tilbage med? Emnet "The Essentials" belyser nogle helt centrale emner, som vi må have med i vores liv.
Igennem tre bibeltimer skal vi med udgangspunkt i de reformatoriske alener se på hvad bibelen har at sige til os om følgende:

Troen alene - Kol 2,6-15
Guds ære alene - 1. Kor 2,6-16
Skriften alene - 2. Pet 1,12-21 og 2. Tim 3,14-4,5

Vi ses på Hvidekilde-lejren 26. - 28. januar