Program

Fredag:

17.00                                           Ankomst

18.00                                           Aftensmad

19.30                                           Lars Jensen – Bibeltime 1 

20.40                                           Smågrupper – Rystesammen.

21.15                                           Café

00.45                                           Aftensang/aftenbøn

 

Lørdag:

08.00                                           Morgenbøn

08.30-09.00                            Morgenmad

09.30                                           Lars Jensen – Bibeltime 2 

10.30                                           Pause med forfriskning i smågrupper

11.00                                           Sportsaktivitet i hockeyhallen

12.30                                           Frokost

14.00-15.00                            Lars Jensen – Bibeltime 3 

15.00- 15.20                           Smågrupper m. kaffe

15.30 – 16.30                         Stilletid

17.30                                           Aftensmad

20.00                                           Lovsangsaften

21.30                                           Café m. auktion

00.45                                           Aftensang/Aftenbøn

 

Søndag:

08.00                                           Morgenbøn

08.30-09.00                            Morgenmad

09.30                                           Gudstjeneste v/Carsten Elmelund

10.30                                           Smågrupper m. evaluering

12.00                                           Frokost

13.30                                           Rengøring og afslutning

 

 

Tak for i år og på gensyn i 2019